mar 2004


Nabokrangling kan koste
deg en halv million kroner

Har du en kranglete nabo? Du er i så fall ikke alene, men havner nabokranglingen i retten, kan det i verste fall koste deg en halv million kroner eller mer i saksomkostninger, et nedhugget tre 70.000 kroner!
Les mer


4.000 barn har mor
eller far i fengsel

Hvert år opplever 4.000 barn at mor eller far er i fengsel. Fangers barn har lenge vært en usynlig gruppe. Nå har Foreningen for Fangers Pårørende utarbeidet to informasjonshefter om disse barnas situasjon, skriver NTB.
Les mer


Strømforbruket har falt og vi
fyrer mer med ved og olje

De skyhøye strømprisene i fjor førte til at mange nordmenn gikk over til fyring med olje, ved og gass. Vi brukte vesentlig mindre strøm i fjor og oljefyring var rimeligere enn strøm, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Forbrukerombudet reagerer på
bruken av lokkepris på boliger

Forbrukerombud Bjørn Erik Thon reagerer på bruken av lokkepriser i boligannonser og har bedt bransjen om å rydde opp.
Les mer


Millioner dør av
turberkulose

I dag, på Verdens tuberkulosedag, vil 5 500 mennesker dø av tuberkulose. 24 000 vil få vite at de er smittet. I Norge blir det hvert år registrert rundt 250-300 sykdomstilfeller av tuberkulose, skriver Tidsskrift for Den norske lægeforening.
Les mer


Mattilsynets arbeid
må bli bedre kjent

Norsk Landbruksamvirke oppfordrer Mattilsynet til å offentliggjøre resultater fra undersøkelser som tilsynet har gjort. De mener forbrukerne må få innsyn i alle relevante forhold i forbindelse med trygghet og kvaliteten på mat, skriver matportalen.no.
Les mer


Barn må vernes mot
overgrep ved samvær

Barn må vernes mot overgrep ved samvær. Aldersgrensen s rett til å bli hørt senkes fra 12 til 7 år og domstolene skal tilføres mer kompetanse for behandling av saker om barnefordeling. Det er hovedpunkter i endringene i barneloven i barnefordelingssaker som trer i kraft 1. april i år.
Les mer


1200 barn uten barne-
hageplass i Bergen

I Bergen vil minst 1200 barn som har søkt om barnehageplass, ikke få det. I bydelen Sagene i Oslo har 500 barn søkt på 130 ledige barnehageplasser for høsten. Situasjonen er dramatisk, skriver utdanning.no.
Les mer


TINE i samarbeid med
design og arkitektur

TINE er det første norske bedriften som går inn som samarbeidspartner med det nyopprettede Norsk Senter for Design og Arkitektur (NSDA). Avtalen er et viktig ledd i TINEs satsing på innovasjon, merkevarebygging og design, skriver NTB.
Les mer


Sjekker butikker
for farlig godteri

Mattilsynet sjekker det norske markedet for farlig godteri. EU ønsker å forby et godteri, produsert i asiatiske land, som går under betegnelsen ”Jelly mini cups”. Det inneholder tilsetningsstoffer som kan svelle og medføre kvelningsfare spesielt hos barn og eldre, skriver mattilsynet.no.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80