mar 2004


Max Havelaar lanserer
nye etiske produkter

- Det er viktig at forbrukerne får flere muligheter til å gjøre etiske innkjøp, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy. Hun deltok på et arrangement hos Max Havelaar i dag, der en ny etisk ris ble lansert.
Les mer


IF trekker tilbake krav
om bytte av selskap

Forsikringsselskapet If skal ikke lenger ta høyere pris av kunder som bytter forsikringsselskap ofte. Selskapet har gitt beskjed til Konkurransetilsynet om at man nå endrer praksis, skriver Forbrukerrådet.
Les mer


Avgiftsmerking på
sprit og vinflasker

Storbritannia innfører avgiftsmerking på alkohol. Et merke på hver eneste flaske skal vise at avgiftene er betalt. Dette skal hjelpe myndighetene i å stanse smuglingen. Alkoholindustrien raser mot forslaget, skriver europanytt.no.
Les mer


– Velg tran som er
renset for miljøgifter

- Forbrukerne bør velge tran som er renset for miljøgifter. Dersom man er usikker på om tranen er renset, så ta kontakt med produsenten, sier Are Sletta i Mattilsynet.
Les mer


– Dommernes holdninger
påvirker hets av 16-åring

- Hvordan er det mulig at en 16 åring som ikke har gjort annet enn å synge i en konkurranse, gir slike reaksjoner blant de som følger med på "Idol", spør barneombud Trond Waage.
Les mer


Internett overtar
boligannonsene

Internett er blitt viktigere enn avis når folk skal kjøpe bolig. Boligselgere kan spare tusenvis av kroner på å bruke Internett. En undersøkelse viser at aldersgruppen 25-39 år bruker Internett som den viktigste arenaen når folk skal lete etter ny bolig, skriver NTB.
Les mer


Foreldres utdanning avgjør
as skolegang

Familiebakgrunn forklarer en betydelig del av variasjonen i utdanningslengde i Norge, og foreldrenes utdanning er det viktigste familiekjennetegnet. Ungdom går også lenger på skole jo høyere foreldrenes inntekt er, selv når vi sammenlikner familier der foreldrene har like lang utdanning, skriver Statistisk sentralbyrå.
Les mer


Vil undersøke miljøgifter i
blodet til Mjøsfisk-spisere

Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker nå å måle nivået av PCB og PBDE i blodet til personer som spiser mye fisk fra Mjøsa. Forskerne vil finne ut om de har mer av disse stoffene i kroppen enn andre nordmenn.
Les mer


Flere eldre må få
influensavaksine

(Nett Kvinner & framilie): Folkehelseinstituttet (FHI) ønsker at flere eldre skal få vaksine mot influensa, og oppfordrer helsetjenesten i kommunene til å øke sine bestillinger av influensavaksine foran neste års influensasesong.
Les mer


Barnehageprisene
fortsetter å stupe

Barnehagesatsene i private barnehager forsetter å stupe. Foreldrebetalingen sank med 10, 3 prosent fra august i fjor og til januar i år. Nedgangen er stor sammenlignet med takstreduksjonen i kommunale barnehager som var på 1,2 prosent i samme periode, skriver Statistisk sentralbyrå.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80