K&F ledes av forbundsleder og nestleder samt fem styremedlemmer som blir valgt på landsmøtet; Sentralstyret.

Forbundsleder
Aina Alfredsen Førde
Hesteberget 3
6723 SVELGEN
Tlf.  473 37 565 
E-post: aina@kvinnerogfamilie.no

Nestleder 
Randi Støre Gjerde
Myrdalskogen 123
5117 ULSET
Tlf. 915 41 379
E-post: randi@kvinnerogfamilie.no

Nestleder
Olaug Tveit Pedersen
Nordvikveien 45
4085 HUNDVÅG
Tlf. 913 82 124
E-post: olaug@kvinnerogfamilie.no

Medlem
Christine Andreassen
Wallemsviksv 25
5165 LAKSEVÅG
Tlf. 55 34 60 04    950 41 886 / 952 23 748
E-post: christine.andreassen@outlook.com

Medlem 
Inger Berger
Ekkilsøyveien 72
6530 AVERØY
Tlf.  976 14 248
E-post: ingerbe60@outlook.com

Medlem 
Anne Margrethe Eggestøl
Beisvågvegen 103
7810 NAMSOS
Tlf. 916 93 920
E-post: anne.eggestol@ntebb.no

Medlem 
Oddlaug Hovdenak
Åsleet 45
6456 SKÅLA
Tlf. 951 24 753
E-post: oddlaug.hovdenak@hotmail.com

1. varamedlem
Edel Mikkelsen
Flotmyrgaten 149
5527 HAUGESUND
Tlf. 906 27 735
E-post: emikk@online.no

2. varamedlem 
Sigrunn Strøm
Follesevegen 9 A
5302 STRUSSHAMN
Tlf. 959 43 213
E-post: sigrunn.strom@gmail.com