K&F ledes av forbundsleder og nestleder samt fem styremedlemmer som blir valgt på landsmøtet; Sentralstyret.

Forbundsleder
Wenche Kraggerud
L. Halvorsensvei 18
1659 TORP
Tlf:  918 06 478
E-post: wenche@kvinnerogfamilie.no

Nestleder 
Trine Berg Fines
Bergsgrendvegen 55
7690 MOSVIK
Tlf: 991 59 301
E-post: trine@kvinnerogfamilie.no

Nestleder
Randi Helen Almskår
Mellomvegen 15 a
7340 OPPDAL
Tlf: 997 43 519
E-post: randiha@kvinnerogfamilie.no

Medlem 
Julie Hvidsten Helgesen
Kolsåshøyen 16
5135 Flaktveidt
Tlf: 971 98 688
E-post: juliehh@live.no

Medlem
Odrun Vellene Vevatne
Lemmesvegen 54
5706 VOSS
Tlf: 902 21 720
E-post: odrunvv@gmail.com

Medlem 
Dagny Pedersen Welle
Frida Hansens vei 3 D
4016 STAVANGER
Tlf: 404 10 564
E-post: dagny.pedersen.welle@lyse.net

1. varamedlem
Inger Berger
Ekkilsøyveien 72
6530 AVERØY
Tlf:  976 14 248
E-post: ingerbe60@outlook.com

2. varamedlem
Sigrunn Strøm
Lønvarden 2
5302 STRUSSHAMN
Tlf: 959 43 213
E-post: sigrunn.strom@gmail.com