K&F ledes av forbundsleder og nestleder samt fem styremedlemmer som blir valgt på landsmøtet; Sentralstyret.

Forbundsleder
Aina Alfredsen Førde
Hesteberget 3
6723 SVELGEN
Tlf:  473 37 565 
E-post: aina@kvinnerogfamilie.no

Nestleder 
Randi Støre Gjerde
Myrdalskogen 123
5117 ULSET
Tlf: 915 41 379
E-post: randi@kvinnerogfamilie.no

Nestleder
Christine Andreassen
Wallemsviksv 25
5165 LAKSEVÅG
Tlf: 950 41 886
E-post: christine.andreassen@outlook.com

Medlem 
Inger Berger
Ekkilsøyveien 72
6530 AVERØY
Tlf:  976 14 248
E-post: ingerbe60@outlook.com

Medlem 
Randi Helen Hindseth
Mellomvegen 15A
7340 OPPDAL
Tlf: 997 43 519
E-post: randi@hindseth.no

Medlem 
Dagny Pedersen Welle
Frida Hansens vei 3 D
4016 STAVANGER
Tlf: 404 10 564
E-post: dagny.pedersen.welle@lyse.net

Medlem 
Wenche Kraggerud
L. Halvorsensvei 18
1659 TORP
Tlf: 918 06 478
E-post: wenche.kraggerud@live.no

1. varamedlem
Edel Mikkelsen
Flotmyrgaten 149
5527 HAUGESUND
Tlf: 906 27 735
E-post: emikk@online.no

2. varamedlem 
Sigrunn Strøm
Follesevegen 9 A
5302 STRUSSHAMN
Tlf: 959 43 213
E-post: sigrunn.strom@gmail.com