Facebook


Kanskje vår eiga regjering med helseminister Bent Høie burde lære av danskane? Ikkje for seint å snu


Les mer


Ved nyttår skiftet Kvinners frivillige beredskap (KFB) navn til Norsk Totalforsvarsforum. Forbundet er en av medlemsorganisasjonene og har vært det siden starten.


Les mer


Minneord Ingunn Birkeland

Så kom beskjeden om at Ingunn Birkeland gikk bort 24.november, 83 år. Ingunn Birkelands engasjement i vårt forbund startet i 1975, og siden har hun stått på barrikadene for organisasjonen. Hun var forbundsleder i perioden 1985 til 1993. Før dette hadde hun verv på ulike nivåer i organisasjonen. Hun arbeidet særlig for å


Les mer


50 000 barn går glipp av økt barnetrygd

Og det er foreslått en økning i barnehagens makspris på kr 80,-


Les mer


1 av 3 kvinner utsettes for vold

Vi er medlemmer i Focus og sender en resolusjon til ACWW’s Verdens konferanse om vold i nærrelasjoner. En viktig sak.


Les mer


Skolemat

SKOLEMAT


Les mer


Kontantstøtte er nå gradert fra 1 august 2018.


Les mer


Jordmortjenesten

Kvinner i Norge har rett til en fullverdig omsorg der de står fritt til å velge mellom å følges opp av jordmor eller fastlege i svangerskapet og der de får hjemmebesøk av jordmor etter hjemreise fra fødeavdelingen. Får å lykkes med dette må jordmortjenesten prioriteres i høyere grad!


Les mer


Dette bør vi ha i beredskap hjemme

Som medlemmer i Kvinner Frivillige beredskap bør vi være forbered.


Les mer


Tom Skabelund Johansen, president i CHARITYBIKERS var på repskap. møte til FOKUS og fortalte om mykje av det dei jobber med. Blant anna, mot mobbing. 25. mai 2019 arrangerer dei ilag med FOKUS, STOPP VOLD MOT KVINNER! ORANGE DAY, mc kortesje frå fem byer.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80