Facebook


FNs internasjonale familiedag 15.mai

FNs INTERNASJONALE FAMILIEDAG 15. MAI Familien og klimakampanje. Vi har alle eit ansvar for klimaet vårt, og bør alle verte meir beviste på vala vi tek. Det er store endringar i klimaet vårt som vi må prøve å snu medan det enda er tid. Vi ser tydlegare korleis menneska påverkar og endrar naturen på godt


Les mer


Stopp nedlegging av fødeavdelingar NO!

Kanskje på tide å lytte til dei kvinnene som ikkje rakk fram til fødeavdelinga før fødselen. Og fleire vil det bli dersom ein legg ned fleire fødeavdelinger no. Stopp nedlegginga av fødeavdelinger NO!


Les mer


Åpent møte om foreldrepermisjon i Jar kvinne- og familielag

FORELDREPERMISJON Åpent møte i Jar kvinne- og familielag. Forbundsleder i panelet sammen med Kristin Ørmer-Johnsen fra Høyre og leder i Stortingets familie- og kulturkomité, Maria Aasen Svendsrud fra Arbeiderpartiet og medlem av Stortingets justiskomité. Aktivt panel og en veldig engasjert sal.


Les mer


Vi gratulerer Ternes kvinne- og familielag!

Forbundet driver fortsatt en del barnehager. Vi gratulerer Ternes kvinne- og familielag.


Les mer


Helsedirektoratets anbefalinger om amming er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag.

❌I debatten om foreldrepermisjonen påstår enkelte at Helsedirektoratets anbefalinger om amming er basert på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Dette tilbakevises av avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet og Anne Bærug, leder for nasjonal kompetansetjeneste for amming. Helsedirektoratets anbefalinger om amming baserer seg på en kritisk og systematisk oppsummering av forskning. Denne forskningen gir overbevisende dokumentasjon for


Les mer


Håper mange kan lære av Gloppen kommune.

Flott! Håper mange kommunar kan lære av Gunnvor og Gloppen kommune. Det går ann for alle kommunar å få til dette dersom ein ynskjer det.


Les mer


Klage på NRK Super, FlippKlipp

Dette er i dag sendt til Kringkastingsrådet. Klage på NRK Super, FlippKlipp, «Victor kan ikke si nei en hel dag, Yes Man med Woldelige Ole» publisert på nettsida 09.03.2019, og oppmoding om at Kringkastingsrådet drøfter NRKs profil som allmennkringkasting om å tøye grenser innafor enkelte program. Norges Kvinne og familieforbund (K&F) har i dag sendt


Les mer


Utdeling av NTFs Beredskapspris 2018 Det er Oberstløytnant Per Inge Ohrstrand som fekk prisen i forsvars relatert sektor og Admistrerande direktør Cecilie Daa i privat sektor


Les mer


Norges Kvinne og familieforbund deltar på Totalforsvarsonferansen 2019 Her møteleder Geir Helljesen


Les mer


«Når helseforetakene må spare penger er fødsel- og barselstilbudet noe av det første de kutter i. Det er svært problematisk og viser at kvinnehelse fremdeles er lavt prioritert, sier Kari Aarø, foreningens leder.»


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80