Facebook


Forbundsleders budskap 8. mars.

Bodskap i anledning 8. mars Skal barnets beste og foreldra sin valfridom ofrast på likestillingas «alter»? Begge foreldra er like viktig, likevel har ikkje far sjølvstendig oppteningsrett til permisjon. Dette er eit grovt overtramp på likestillinga mellom mor og far. Men å bruke tredeling av foreldrepermisjonen som likestilling vert feil. Alle foreldre veit kva som


Les mer


Møte i samarbeid med Kvinnefestivalen i Bergen

Invitasjon. Bergen & Midthordland krets av Norges Kvinne- og familieforbund inviterer deg til et spennende møte i samarbeid med Kvinnefestivalen. Tid: Torsdag 14. mars kl. 18.00 Sted: Bergen offentlige bibliotek, ”Stille lesesal” (2 etg.) Tema: Kvinner i farta – Kosthold, mosjon og helse, ved professor Oddrun Samdal. Denne kvelden har vi vært så heldig å


Les mer


Her er fungerande krinsleiar i Sogn og Fjordane, Gunnvor står på for god og næringsrik mat frå vogge til grav 🌹


Les mer


Dette er i dag lagt ut i verdidebatten Tredelt foreldrepermisjon. Korleis kan nokon seie at det å ha tredelt permisjon er det beste for barnet og mor, når så mange går ut og fortel om problema det vert for dei? Kva har det med likestilling å gjere? Kva som er best for den enkelte familie


Les mer


Drektige kyr har det bedre enn gravide kvinner……

Flott innlegg av Wenche Rolstad, tidlegare nestleiar, no leiar av Beredskapsutvalet. Les!


Les mer


Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse MÅ bli forbudt i alle land!


Les mer


Oppretthald kontantstøtta!

Dette er i dag sendt ut til media Oppretthald kontantstøtta! Norges Kvinne og familieforbund var veldig fornøgd med at regjeringsplattforma sa at vi skulle oppretthalde kontantstøtta, men det varte ikkje mange dagane før vi les at Frp vil endre på dette. Jobbkrav for kontantstøtte! Nok ein gang går Frp ut mot innvandrarkvinnene som vel å


Les mer


I Danmark ønsker de å utvide liggetiden etter fødsel.

Kanskje vår eiga regjering med helseminister Bent Høie burde lære av danskane? Ikkje for seint å snu


Les mer


Norsk Totalforsvarsforum

Ved nyttår skiftet Kvinners frivillige beredskap (KFB) navn til Norsk Totalforsvarsforum. Forbundet er en av medlemsorganisasjonene og har vært det siden starten.


Les mer


Minneord Ingunn Birkeland

Så kom beskjeden om at Ingunn Birkeland gikk bort 24.november, 83 år. Ingunn Birkelands engasjement i vårt forbund startet i 1975, og siden har hun stått på barrikadene for organisasjonen. Hun var forbundsleder i perioden 1985 til 1993. Før dette hadde hun verv på ulike nivåer i organisasjonen. Hun arbeidet særlig for å


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80