nov 2017


Støtt denne viktige kampanjen

Utenriksdepartementet, Statsråd Ine Eriksen Søreide: 16-dagerskampanjen inviterer alle til å øke bevisstheten om vold mot kvinner og til å mobilisere for å avskaffe dette.


Les mer


Innlegg i Bergens Tidende fra en av våre samarbeidspartnere, Jordmor Eline Skirnisdotter Vik.

I den nye Kvinneklinikken skal 40 prosent av de fødende skrives ut direkte fra fødestuen. Det må politikerne i Bergen nå forholde seg til.


Les mer


Budskap fra vårt internasjonale forbund, ACWW (Associated Women of the World), i anledning 16 dagers kampanjen “Stopp vold mot kvinner”

Nick Newland, ACWW: On the International Day for the Elimination of Violence Against Women, ask yourself what you are doing, and can do, to help change the world. Action, activism and access to education, assistance and support are needed. So are you.


Les mer


Høringssvar – forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

K&F er opptatt av at den enkelte i størst mulig grad skal ha kontroll over informasjon om ens personlige forhold. Særlig gjelder dette med tanke på helse. Vi mener derfor at det absolutt er behov for en egen forskrift om samtykkebaserte befolkningsundersøkelser.
Les mer


Bekymring for barselomsorgen i Bergen

Den norske jordmorforening – med støtte fra Ammehjelpen, Norges Kvinne- og familieforbund og jordmorutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet – ytret i ettermiddag bekymring for barselomsorgen i Bergen kommune. Lokallagsleder Kathrine Onarheim Nesse holdt et muntlig innlegg på møte i komité for helse og sosial der hun utfordret politikerne til å ta bedre vare på de nybakte familiene i kommunen.


Les mer


Foreldrepermisjon

hegnar.no: "Norsk foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende". EFTAs overvåkingsorgan ESA slår ned på de norske reglene for betalt foreldrepermisjon.


Les mer


Feilmerking av melkeprodukter

Etter at Mattilsynet har hatt kontroll av merking kommer det frem mye feil. 0 sukker betyr nødvendigvis ikke det. Som forbrukere må vi kunne stole på merkingen.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80