jan 2019


Kanskje vår eiga regjering med helseminister Bent Høie burde lære av danskane? Ikkje for seint å snu


Les mer


Ved nyttår skiftet Kvinners frivillige beredskap (KFB) navn til Norsk Totalforsvarsforum. Forbundet er en av medlemsorganisasjonene og har vært det siden starten.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80