jan 2019


Oppretthald kontantstøtta!

Dette er i dag sendt ut til media Oppretthald kontantstøtta! Norges Kvinne og familieforbund var veldig fornøgd med at regjeringsplattforma sa at vi skulle oppretthalde kontantstøtta, men det varte ikkje mange dagane før vi les at Frp vil endre på dette. Jobbkrav for kontantstøtte! Nok ein gang går Frp ut mot innvandrarkvinnene som vel å


Les mer


I Danmark ønsker de å utvide liggetiden etter fødsel.

Kanskje vår eiga regjering med helseminister Bent Høie burde lære av danskane? Ikkje for seint å snu


Les mer


Norsk Totalforsvarsforum

Ved nyttår skiftet Kvinners frivillige beredskap (KFB) navn til Norsk Totalforsvarsforum. Forbundet er en av medlemsorganisasjonene og har vært det siden starten.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80