Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har som

Visjon:  Anerkjennelse av kvinners ulike valg gjennom livsfaser. Verdsetting av familien som bærebjelke i utviklingen av et godt samfunn.

Hensikt:  Styrke familiens posisjon gjennom tiltak som gir tid og mulighet til omsorg for hverandre.

Mål:   Samfunnspåvirkning i kvinne- og familiepolitiske spørsmål, nasjonalt og internasjonalt.

K&F arbeider for målene sine gjennom

  • lagenes arbeid i lokalmiljøet, bygging av gode miljøer for alle i området
  • påvirkningsarbeid, sentralt og lokalt, rettet mot politikere og offentlige myndigheter, bl.a. ved å uttale seg om aktuelle høringer og saker fra Storting, regjering og departementer.
  • å delta i samfunnsdebatten, og engasjere seg i saker som gjelder våre fagområder, både lokalt og sentralt.

Helt siden oppstarten i 1915 har K&F arbeidet for å bedre forholdene for kvinner, og derigjennom familien.  I dagens samfunn er det viktig at vi legger stor vekt på å støtte familien og utvikle et godt samfunn med plass til alle fra vugge til grav.  Både kvinnepolitikk og likestillingsarbeid er stadig like aktuelt, selv om arbeidsmåte og -mål har forandret seg gjennom årene.