Svangerskap og fødsel


Fødesituasjon i Bergen blir ikke bedre med budsjett kutt.

Artikkel i BT med Krestine Sørhaug, Silje Grande Molvik OG Anette Solheim Rødder: Det er vondt å være jordmor. Det er uakseptabelt å hele tiden skulle gå på akkord med egen yrkesetikk.


Les mer


Ny strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80