jun 2007


Lærebok i mobbing

Mobbing er samfunnsproblem som kan ha alvorlige konsekvenser. K&F mener det er viktig at man har klart fokus og ikke tillater bøker i skolen som alminneliggjør trakasserende uttrykk. Les vår pressemelding her
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80