mar 2006


Styrking av heimkunnskapsfaget

Landsstyret i K&F ønsker å sette søkelyset på den nedprioritering som myndighetene synes å gjøre av praktisk estetiske fag i grunnskolen.
Les vår resolusjon her.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80