mai 2003


Skolebarnforeldre bør
undervises i kosthold

Alle skolebarn bør spise sunn mat på skolen. Foreldrene må ta ansvaret. De bør få tilbud om undervisning i kosthold. Hvor mange elever skal få hverdagen ødelagt av mangel på ernæringsrik mat, før foreldre, skolemyndigheter og berørte departementer reagerer? Denne saken har vi slåss for i flere tiår.
Les mer


Norske mattradisjoner kan
bli ny positiv næringsvei

Forum for mat og mattradisjoner mener det skjer veldig mye positivt i norsk mattradisjon for tiden. Dette er bare i starten på en utvikling preget av kreativitet, aktivitet og optimisme rundt norsk matkultur. Flere og flere etterspør nettopp kultur, opplevelser, norsk mat og mattradisjoner.
Les mer


Utsettelse av maksprisen på barnehager
skaper forvirring blant småbarnsforeldre

-Etter at sentrale politikere i Regjeringen offentliggjorde at de vil prioritere utbygging av barnehager fremfor billigere barnehageplasser, har saken skapt full forvirring blant mange småbarnsforeldre. Det mener forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80