feb 2017


Den verdifulle kompetansen til jordmødre må brukes i alle kommuner

Tilbudet til gravide og fødende kvinner er kritikkverdig mange steder i landet. Norges Kvinne- og famileforbund setter fokus på familievelferd til borgere i alle kommuner i landet vårt fra vugge til grav. Vi er bekymret for føde- og barseltilbudet når fødestuer legges ned, og tilgangen på jordmødre og helsesøstre ikke er bedre enn i dagens situasjon.
Les mer


Vi gratulerer !

Vi gratulerer vår kongelige beskytter prinsesse Astrid fru Ferner med 85-årsdagen.
Les mer


INVITASJON til åpent møte Hva! Skal du føde nå? Lørdag 4. mars fra kl. 10.00 til kl. 14.00

Norges Kvinne-og familieforbund arrangerer åpne landsdelsseminarer om fødetilbudet, barseltid og hva med husmorvikar er det plass og kapasitet ? Seminaret holdes følgende steder: Thon hotel Opera, Oslo, Thon hotel Maritim, Stavanger, Thon hotel Bristol, Bergen, Thon hotel Prinsen, Trondheim, Thon hotel Nordlys, Bodø. Pris kr. 450. Påmelding skjer på tlf.: 22 47 83 80 eller på e-post: mette@kvinnerogfamilie.no. VELKOMMEN
Les mer


Sentralstyre og ansatte på befaring på Hundsund skolerestaurant

Sentralstyret sammen med administrasjonen var på befaring på Hundsund skolerestaurant i Bærum. Her er det tilbud om varm skolemat mot betaling. Et initiativ og etablering av Snarøya kvinne - og familielag. Laget står fortsatt for driften. I 2015 ble de tildelt Matomsorgsprisen.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80