jan 2018


Beredskapslager av korn

Da gleder vi oss over at det nå er flertall på Stortinget for at det skal bli beredskapslager av korn. En sak vårt forbund har foreslått flere ganger. Godt å kunne hake av saker fra listen vi vil ha gjennomslag for.


Les mer


Kartlegging av føde-og barseltilbudet

Noen ganger må vi ta i bruk klar tale, for adskillig mer må skje. Vi håper og tror at møtet med statsekretær Maria Jahrmann Bjerke vil medføre økt fokus og opptrapping av tempoet.


Les mer


Høring om Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg

Les K&Fs høringssvar til Helsedirektoratet her.
Les mer


Føde-og barseltilbudet

Her sier jordmødre og helsesøstre det vi har hevdet og som vår kartlegging viser. Det er behov for satsing og vi trenger flere fagpersoner og økte stillinger.


Les mer


Økning i sykefravær for ansatte i barnehager i Bergensområdet – ber politikerne om å våkne opp

På et møte i Laksevåg bydel i Bergen nylig rapporterte alle barnehager, både private og kommunale, en økning i sykefravær fordi ansatte ‘møter veggen’. Også Helsesøstre fra bydelens Helsestasjoner og PPT kontorer rapporterer samme tilstand. Både barnehager og helsestasjoner er belastet med økning i oppgaver og krav til administrasjon uten økning i resursser. 95% av barn under skolealder går i barnehager - de fortjener bedre.


Les mer


Blir ikke fulgt opp etter fødsel

Hyggelig at media følger opp


Les mer


Føde-og barseltilbudet

Forbundet gjennomførte en kartlegging av føde- og barseltilbudet i kommunene høsten 2017. 210 av landets 422 kommuner svarte på undersøkelsen. I dag møtte forbundet statssekretær Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet. I det nesten timelange møtet la vi frem funnene og kom med forslag til tiltak.


Les mer


Høring på Stortinget om barnetrygden

Forbundsleder Elisabeth Rusdal og nestleder Wenche Rolstad var forbundets representanter under Familie- og kulturkomiteen på Stortinget holdt åpen høring om fattigdomsbekjempelse og barnetrygden. Grunnlaget var et representantforslag fra SV som i realiteten bygger mye på det vårt forbund har tatt til ordet for i mange år.


Les mer


Barnetrygden

I morgen er det høring på Stortinget om fattigdomsbekjempelse og barnetrygden. Forbundsleder Elisabeth Rusdal og nestleder Wenche Rolstad deltar på vegne av forbundet.


Les mer


Fødetilbudet

DAGENSMEDISIN.no melder at sykehusene må dokumentere én jordmor pr. fødsel. Flott tiltak, men har vi nok jordmødre til å få dette til? Dette og mer til er noe vi vil ta opp i møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av måneden melder forbundsleder Elisabeth Rusdal.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80