des 2004


Bondevik-regjeringen plasserer
kvinnekonvensjon på sidelinjen

(Nett kvinner & familie): – Regjeringen plasserer FNs kvinnekonvensjon på sidelinjen, sier Anne Hellum, professor ved Avdeling for kvinnerett ved Universitetet i Oslo, til kilden.forskningsradet.no.
Les mer


Stopp all reklame for
matvarer med sukker

Norges Kvinne- og familieforbund ber nå myndighetene gå produsenter og annonsører til livs og sette en stopper for all reklame for matvarer med høyt sukkerinnhold. Forbundet ønsker et statlig ”sukkerpoliti” som kan drive forebyggende arbeid i skolen. Feilernæring blant skoleelever er et økende samfunnsproblem.
Les mer


– Kontantstøtten fører til
valgfrihet for familiene

- Kontantstøtten har bidratt til at småbarnsforeldre med barn mellom ett og tre år, har fått mer tid sammen. Kontantstøttereformen har større virkning enn tidligere antatt. Dette er en gledens dag, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


– Bedre pensjonsrettigheter
for kvinner i omsorgsarbeid

- Vi er svært positive til regjeringens nye forslag, om bedre pensjonsrettigheter for kvinner i omsorgsarbeid, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Norske kvinner og menn
er vaskeekte friluftsfolk

Norske kvinner og menn er vaskeekte friluftsfolk. Nordmenn er naturlig naturglad og reiser ikke langt utover landegrensene, før de stolt forteller om vikingeblod, Amundsen og Nansen.
Les mer


Utdeling av Holbergprisen

(Kvinner & familie): Professor Julia Kristeva ved Institutt for tekst- og dokumentvitenskap i Paris, blir i dag tildelt Holbergprisen i Håkonshallen i Bergen. H.K.H. Kronprins Haakon vil forestå den høytidelige tildelingen av prisen. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet vil dele ut skoleprisen til Oslo Katedralskole.
Les mer


Omsetningsforbud av
italiensk rucola-salat

Mattilsynet la i dag ned et midlertidig omsetningsforbud av rucola-salat av typen Alfano Tommaso fra Italia. Salaten selges av COOP.
Les mer


14 millioner barn har mistet en av
foreldrene i HIV og AIDS-epidemien

I dag er det Verdens aidsdag. Over 40 millioner mennesker lever med HIV og AIDS og 14 millioner barn har mistet en eller begge foreldre av sykdommen. 4,9 millioner ble smittet med hiv i 2003, skriver Sosial- og helsedirektoratet på sine nettsider.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80