aug 2004


Ikke bruk barnas
personnummer

(Nett kvinner & familie): Skoler og barnehager har ingen grunn til å bruke personnummer på barn eller foreldre. Slik praksis er brudd på loven, fastslår Datatilsynet. Det skriver Kommunal Rapport.
Les mer


Foreldre må betale
12 millioner tilbake

(Kvinner & familie): 2.132 foreldre glemte i fjor å melde fra til trygdeetaten om at de ikke lenger hadde krav på kontantstøtte. Nå må foreldrene betale tilbake nærmere 12 millioner kroner. Over 70.000 familier mottar kontantstøtte.
Les mer


Taxikjøring til
bussbillettpris

(Kvinner & familie): Frem til nyttår kan du få transport til og fra arbeid og skole til samme pris som en bussbillet. Forsøksordningen varer ut 2004, men Stortinget vurderer å gjøre ordningen permanent, skriver trygdeetaten.no.
Les mer


Mental Helse nedringt
av fortvilte mennesker

Feriestengt psykiatri skaper vansker for mange ensomme og isolerte mennesker. Hjelpetelefonen til Mental Helse har hatt rundt 100 samtaler i døgnet gjennom hele sommeren, skriver mentalhelse.no.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80