Medlemsbladet Kvinner & familie

FacebookShare

Kvinner og famile magasinet - toppillustrasjon

 

Medlemsbladet kommer ut tre ganger i året. Ansvarlig utgiver er Norges Kvinne- og familieforbund.  Kvinner & familie henvender seg til kvinner og menn i alle aldre, yrker og livssituasjoner.

Bladet er organisasjonens offisielle organ og distribueres direkte til våre medlemmer, samt til samarbeidsorganisasjoner, politikere på mange nivå, massemediene, ansatte innen sosial og helsesektoren, ansatte i privat og offentlig sektor, næringslivsledere, biblioteker og andre interesserte.

Norges Kvinne- og familieforbund er en av landets største kvinne- og familiepolitiske organisasjoner, og flere av forbundets ca. 160 lokallag driver barnehager, arbeidsstuer og aktiviteter for barn og unge over hele landet.

Stoffområder
Våre hovedarbeidsområder i 2019- 2020 er:

 • Barnefamilier og sykdom – Familievikar/ husmorvikar
 • Ernæringsspørsmål i hjem og skole – innføring av skolemat over hele landet
 • Kvinner og helse – fødetilbudet
 • Internasjonalt arbeid i Norge – integreringsarbeid og aktiviteter lokalt
 • Bekjempelse av vold i nære relasjoner

Produkter og tjenester som interesserer fagtidsskriftet Kvinner & families lesere:                       

 • Ferie, reiser, hoteller, rekonvalesens- og kurbad, fritidsaktiviteter
 • Dagligvarehandelen, helsekost, økologiske produkter
 • Kropp/sport, sportsutstyr, helseprodukter
 • Moter, klær, sko
 • Kunst, kultur og antikviteter
 • Tekniske hjelpemidler, legemidler og medikamenter
 • Bil-og båtbransjen, data og kontorutsyr
 • Bank og forsikring
 • Gave- og husflidsartikler, hus og innbo
 • Renhold og hygieneartikler, hud- og hårpleieprodukter
 • Bøker (fag-og skjønnlitteratur)
 • Kurs og opplæring
 • Barnehageutstyr og leker

Utgivelsesplan 2020:
Nr. 1 – 4. mars – frist for stoff: 20. januar
Nr. 2 – 10. juni – frist for stoff 6. mai
Nr. 3 – 30. september – frist for stoff 24. august

Annonsepriser:                       Format mm:
Helside:              kr. 8 000            210×297
Halvside:            kr. 4 800            185×125/90×260
Kvartside:          kr. 2 900            185×60/90×125/43×260
2 sider oppslag kr. 12 000          210×297 x2
Baksiden:           kr. 14 000          210×250

Rabatter  2 annonser i året 10 %
3 annonser i året 20 %.

Kontaktinformasjon:
Norges Kvinne- og familieforbund
Storgata 11
0155 Oslo
Tlf: 22 47 83 80
E-post: post@kvinnerogfamilie.no

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80