aug 2017


Nær 60 prosent vil ha skolemat– gratis eller med egenandel

Nå ser vi at vi er i ferd med å lykkes i saken om skolemat. Snarøya kvinne – og familielag startet dette for mer enn 10 år siden. Forbundet har fulgt opp. Sammen skal vi lykkes.


Les mer


Sykehjems mat får stryk av TV-kokk

Vi har tidligere tatt til ordet for at blant annet kommunepolitikere burde få servert sykehjemsmaten. det er tydelig at dette kan gjentas.


Les mer


Forbrukerrådets Prisportal stoppet nok en gang

Spørsmålet er om vi trenger denne slik den er tenkt og forsøkt laget?


Les mer


Jordmødre, slitne mødre og hysteriske internett-mødre

Bra media følger opp


Les mer


Satser på heltid for å redusere matsvinn

Er du opptatt av å redusere matsvinnet?


Les mer


Sanne fikk helsesøster-besøk før hun var født

– Det var veldig fint å ha en hel ettermiddag bare for å prate, sier mor Silje Mosgren om Nye Familier-prosjektet.


Les mer


Valgmøte med familiepolitikk som tema i Bergen og Midthordland krets

Full sal da Bergen og Midthordland krets holdt valgmøte med barnetrygd og barnefamilier som tema. Politikere fra alle partier var til stede.


Les mer


Forbundsleder svarer helseminister Bent Høie – Ikke skremselspropaganda men beskrivelse av virkeligheten!

Viktig debattinnlegg av Elisabeth Rusdal, forbundsleder Norges Kvinne- og familieforbund: – I forbindelse med oppslag om Norges Kvinne- og familieforbunds syn på fødselsomsorgen tar helseminister Bent Høie til ordet for at vårt forbund driver med skremselspropaganda. Vi er av en annen oppfatning.


Les mer


Bergen og Midthordland krets og Voksne for barn inviterer til debattmøte om Offentlig støtte til barnefamilier 28. august!

Bergen og Midhordland krets organisere et politisk møte i samarbeid med Voksne for barn. En viktig utredning skal behandles i neste Stortingsperiode, bl.a. om barnetrygd, barnehager, SFO og andre støtteformer. Hva skjer etter valget? Hvordan stiller politikerne våre seg til disse viktige spørsmålene? Debattmøte: Hovedinnleder generalsekretær Randi Talseth, Voksne for barn. Stortingskandidater fra alle partiene.


Les mer


Krass kritikk av fødselsomsorgen i Sykehus-Norge

Norges Kvinne- og familieforbund mener forholdene i fødsels- og barselomsorgen i Norge er uverdige og får følge av Senterpartiets helsepolitiske talskvinne.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80