mar 2019


Klage på NRK Super, FlippKlipp

Dette er i dag sendt til Kringkastingsrådet. Klage på NRK Super, FlippKlipp, «Victor kan ikke si nei en hel dag, Yes Man med Woldelige Ole» publisert på nettsida 09.03.2019, og oppmoding om at Kringkastingsrådet drøfter NRKs profil som allmennkringkasting om å tøye grenser innafor enkelte program. Norges Kvinne og familieforbund (K&F) har i dag sendt


Les mer


Utdeling av NTFs Beredskapspris 2018 Det er Oberstløytnant Per Inge Ohrstrand som fekk prisen i forsvars relatert sektor og Admistrerande direktør Cecilie Daa i privat sektor


Les mer


Norges Kvinne og familieforbund deltar på Totalforsvarsonferansen 2019 Her møteleder Geir Helljesen


Les mer


«Når helseforetakene må spare penger er fødsel- og barselstilbudet noe av det første de kutter i. Det er svært problematisk og viser at kvinnehelse fremdeles er lavt prioritert, sier Kari Aarø, foreningens leder.»


Les mer


Dette er langt over streken frå ein politikar nok ein gang! Kor mange ganger skal politikarar frå dette partiet hetse andre personer og unnskylde seg med at dei vert misforstått? Nok er nok no!


Les mer


Forbundsleders budskap 8. mars.

Bodskap i anledning 8. mars Skal barnets beste og foreldra sin valfridom ofrast på likestillingas «alter»? Begge foreldra er like viktig, likevel har ikkje far sjølvstendig oppteningsrett til permisjon. Dette er eit grovt overtramp på likestillinga mellom mor og far. Men å bruke tredeling av foreldrepermisjonen som likestilling vert feil. Alle foreldre veit kva som


Les mer


Møte i samarbeid med Kvinnefestivalen i Bergen

Invitasjon. Bergen & Midthordland krets av Norges Kvinne- og familieforbund inviterer deg til et spennende møte i samarbeid med Kvinnefestivalen. Tid: Torsdag 14. mars kl. 18.00 Sted: Bergen offentlige bibliotek, ”Stille lesesal” (2 etg.) Tema: Kvinner i farta – Kosthold, mosjon og helse, ved professor Oddrun Samdal. Denne kvelden har vi vært så heldig å


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80