jun 2006


Ja til barnehageplass og ja til kontantstøtte

Regjeringen har nå gått fra det de tidligere fremstilte som tidenes beste sak, nemlig billigere barnehageplasser.
Les vår pressemelding her.
Les mer


Eventyr er ikke nok a

Valgkampløftet om et gratis, varmt skolemåltid er ikke fulgt opp av regjeringen.
Les vår pressemelding her.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80