nov 2018


50 000 barn går glipp av økt barnetrygd

Og det er foreslått en økning i barnehagens makspris på kr 80,-


Les mer


1 av 3 kvinner utsettes for vold

Vi er medlemmer i Focus og sender en resolusjon til ACWW’s Verdens konferanse om vold i nærrelasjoner. En viktig sak.


Les mer


Skolemat

SKOLEMAT


Les mer


Kontantstøtte er nå gradert fra 1 august 2018.


Les mer


Jordmortjenesten

Kvinner i Norge har rett til en fullverdig omsorg der de står fritt til å velge mellom å følges opp av jordmor eller fastlege i svangerskapet og der de får hjemmebesøk av jordmor etter hjemreise fra fødeavdelingen. Får å lykkes med dette må jordmortjenesten prioriteres i høyere grad!


Les mer


Dette bør vi ha i beredskap hjemme

Som medlemmer i Kvinner Frivillige beredskap bør vi være forbered.


Les mer


Tom Skabelund Johansen, president i CHARITYBIKERS var på repskap. møte til FOKUS og fortalte om mykje av det dei jobber med. Blant anna, mot mobbing. 25. mai 2019 arrangerer dei ilag med FOKUS, STOPP VOLD MOT KVINNER! ORANGE DAY, mc kortesje frå fem byer.


Les mer


Barnetrygden og engangsstønaden økes

Barnetrygd økes med Kr 83 pr måned og engangsstønad til kr 83000,- .


Les mer


Selvmord i psykiatrien – lovbrudd i halvparten av tilfellene

Sånn kan vi ikkje ha det i helsevesenet! Ein kan ikkje berre tenke økonomi, men lære av tidlegare lovbrudd.


Les mer


Ammetåke eller ammeboble?

Når antall depresjoner går opp og amming går ned er det mest sannsynlig et tegn på at kvinner som har født nettopp tar for lite hensyn til den nye situasjonen og at de gjør for mye av det som kreves utenfor «tåka».


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80