nov 2006


Resolusjon FOKUS representantskapsmøte

K&F er en av medlemsorganisasjonene i FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål. Fredag 24.november vedtok FOKUS representantskapsmøte en resolusjon med forslag til tiltak for å bekjempe prostitusjon og handel med kvinner.
Les mer


Ny diktbok fra Helene Freilem Klingberg

"Hold drømmen levende" er en ny samling dikt og sanger fra Helene Freilem Klingberg, utgitt på forlaget Kvinner og Familie.
Les mer


Høring i Justiskomiteen

K&F har i dag vært i høring i Stortingets Justiskomite i anledning et forslag om styrket erstatningsrettslig vern mot helseskader forårsaket av forbruksvarer. Her kan du lese vårt høringsnotat
Les mer


Bellona – En bremsekloss i klimapolitikken?

Miljøvern er et ansvar som påhviler hver enkelt av oss, i tillegg til myndighetene. Miljøvernminister Helen Bjørnøy påpekte den enkeltes ansvar i en artikkel i Dagsavisen 4. november. Bellonaleder Fredric Hauge lot seg provosere av hennes utspill. K&F deltar i debatten. Her kan du lese vårt innlegg til Dagsavisen:
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80