jun 2005


På barrikadene for avhengigheten

Mens nasjonen Norge markerer hundre års uavhengighet fra Sverige, har organisasjons-Norge samlet seg om en markering av avhengigheten som knytter mennesker og nasjon sammen. 52 organisasjoner har undertegnet en avhengighetserklæring der de forplikter seg til å kjempe for verdier vi er avhengige av for å skape et godt samfunn.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80