mai 2006


Den Internasjonale Familiedagen 2006

Dato for FNs internasjonale familiedag er 15. mai, og markeres i år for 13. gang. Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1993, etter initiativ fra K&F.
Budskapet fra FNs generalsekretæren i anledning denne dagen understreker betydningen av familien som ramme s oppvekst og velvære.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80