sep 2006


Mer spenning enn vi ønsker!

Landsstyret i K&F er bekymret for utviklingen når det gjelder strømprisene. Du kan lese vår resolusjon her
Les mer


Endring i sykelønnsordningen

Regjeringen har foreslått endringer i sykelønnsordningen. Landsstyret i K&F mener dette vil ha store konsekvenser, særlig for kvinner.
Les landsstyrets resolusjon her
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80