Internasjonalt arbeid i Norge

Vi er opptatt av at innvandrerkvinnene og deres familier skal bli en inkludert av samfunnet vårt. Lokalt skjer dette gjennom ulike aktiviteter og etablerte møteplasser. Det kan være matlagingssamlinger, strikkekafeer, turer i nærområdet m.m

K&F, Vik har i mange år hatt faste Bli kjent-kvelder for kvinner i Vik, fra inn- og utland.  Målet er å bli kjent på tvers av kultur, religion og språk gjennom sosialt fellesskap og praktiske gjøremål.  Laget har nylig gitt ut en kokebok.  Les mer her.

K&F, Tertnes har engasjert seg i SIM Kulturmestringssenter i Åsane.  SIM står for Samhold i mangfold. Nettside er under oppretting. Facebook: SIM Kulturmestringssenter i Åsane

For samfunnsutviklingen framover er det særlig viktig at innvandrerkvinner får støtte til å komme inn i det norske samfunnet.  Mange er i en ”kulturklemme” fordi de ikke kommer seg ut pga barn, språk eller kulturelle årsaker.  Et bedre liv for dem vil også gi positive konsekvenser for familie og barn, og gjøre dem til en ressurs for samfunnet.  K&F vil

  • Arbeide for integrering og mangfold i lokalsamfunnet
  • Bidra til å skape naturlige møteplasser i lokalsamfunnet, spesielt for kvinner og barn/ungdom.