mar 2018


Pårørende

Dette er en viktig undersøkelse. Norske pårørende opplever at deres egen helse står på spill. Hele 63 prosent påvirkes negativt, viser ny undersøkelse.


Les mer


Barnetrygden – viktig tilskudd for mange

For tiden pågår det en debatt rundt barnetrygden. Bakgrunnen for debatten er et forslag fra SV om at barnetrygden skal oppgraderes slik at den tar igjen etterslepet fra mange år tilbake. For mange familier er barnetrygden et viktig tilskudd. Vi har 98 000 barn som lever i familier under fattigdomsgrensen. Særlig for denne gruppen er ordningen viktig.
Les mer


Forbundsleder om føde-og barseltilbudet

Barseltilbudet kan reddes, med samarbeid, Høie.
Les mer


Pårørendealliansen

Pårørendealliansen presenterer resultater fra pårørendeundersøkelsen.


Les mer


Føde- og barseltilbudet

Så viste det seg igjen at tallene ikke akkurat sier noe om barselomsorgen. Vi ber nå om bedre registreringer. Mangelen på fagutdannede helsesøstre gjør at et stort antall sykepleiere går i midlertidige stillinger. De gjør en god jobb, men mangler fagkompetanse. Med andre ord økende antall betyr nødvendigvis ikke at ting er slik de skal være.


Les mer


Skolemat

Flott arbeid som et av våre lag gjør. Vi vet at flere gir slikt tilbud. Videre vet vi at mange lag har aktiviteter for å skape gode nærmiljøer.


Les mer


Ny jordmor i Ringerike kommune

Nestleder Wenche Rolstad om kommunejordmor i Ringerike kommune, ringblad.no


Les mer


Føde-og barselomsorgen

Det er veldig gledelig at helseminister Bent Høie i dag skal ha møte om barselomsorgen med fagmiljøene for å se på videreutviklingen. Tenk om brukerne også kunne fått være med. Det er likevel viktigst at noe skjer.


Les mer


Bergens tøffeste jente 2018

Vi gratulerer Solveig Thomassen med Bergens Tøffeste kvinne-prisen 2018. Vel fortjent – en av våre dyktige tillitskvinner. I juryens begrunnelse kan vi lese: Årets prisvinner og tøffeste bergensjente er en av de som alltid står på, er pålitelig og tar på seg oppgaver som ingen andre vil ta i. I vårt feministiske arbeid er det mange som blir synlige i media, i bybildet og i de ulike partiene og organisasjonene. Men det usynlige arbeidet er som alltid usynlig. Det blir bare synlig når det ikke fungerer.


Les mer


Det store barselsviket

Forbundsleder er sitert i bt.no: "Selv drektige kyr har bedre vern i sitt svangerskap enn kvinner her i landet".


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80