feb 2014


Nei til skolestart for 5-åringer


Les mer


Facebook-aksjon for aksept og respekt


Les mer


Nå må bankene vise at de har etikk og tar sitt samfunnsansvar på alvor


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80