des 2011


Pasienter sendes som pakker rundt fra sykehus til sykehus


Les mer


Fredsprisutdelingen 10. desember


Les mer


Flere fødsler langs veien


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80