Komiteer
Norges Kvinne- og familieforbund har nedsatt tre komiteer: Kontrollkomiteen, Valgkomiteen og Prinsipp-programkomiteen.

Sentrale utvalg
Norges Kvinne- og familieforbund har nedsatt tre faste utvalg som forbereder og følger opp saker innen de aktuelle saksområdene: Internasjonalt utvalg, Beredskapsutvalget og Studieutvalget, samt et ad hoc-utvalg som skal utarbeide en Pensjonsmelding.