des 2014


Innspill til stortingsmelding om familiepolitikk


Les mer


Høringssak – endringer i folketrygdloven kapittel 15 – stønader til enslig mor eller far


Les mer


ADVARSEL! Vær oppmerksom på


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80