okt 2008


Økt fedrekvote / bedre permisjonsrettigheter


Les mer


Tannhelse – en helseutfordring


Les mer


Skole – investering for framtiden


Les mer


Høy livskvalitet også for sykehjemsbeboere


Les mer


Pappaperm


Les mer


Kongens fortjenestemedalje til aktivt medlem


Les mer


Ny ledelse


Les mer


Familiens framtid

Norges Kvinne- og familieforbund arrangerer sitt landsmøte 17.-19. oktober. I den forbindelse har vi sendt ut følgende pressemelding
Les mer


Full barnehagedekning

Les vår pressemeldig i forbindelse med statsbudsjettet her
Les mer


Økt fedrekvote

Fedrekvoten foreslås økt i statsbudsjettet for 2009. Les vår pressemelding her
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80