nov 2008


FN’s internasjonale aksjonsdag mot vold mot kvinner.


Les mer


Besøk fra Bangladesh


Les mer


Valdres Fødestogo truet


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80