Internasjonalt engasjement

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) er engasjert i nordisk samarbeid gjennom Nordens Kvinneforbund, som ble startet i 1920 etter initiativ fra Norge.

Internasjonalt har K&F helt fra 1930 vært engasjert i internasjonalt arbeid gjennom medlemskap i The Associated Country Women of the World (ACWW), som har gitt kunnskap om leveforhold for kvinner i den tredje verden og ønske hos K&Fs medlemmer om å hjelpe sine medsøstre. Gjennom vårt internasjonale forbund har vi mulighetene til å fremme viktige kvinne- og familiepolitiske saker til internasjonale beslutningsorganisasjoner som blant annet FN.

K&F startet allerede i 1974 med egne prosjekter. De siste år har antall prosjekter variert mellom fire og seks i den tredje verden samt noen prosjekter i Øst-Europa. Disse siste har som oftest vært støttet direkte fra kretsene fordi det har vært lite midler å hente fra offentlige instanser.

K&F står tilsluttet FOKUS (Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål) sammen med over 70 andre kvinneutvalg og– organisasjoner. Tidligere søkte hver enkelt organisasjon om prosjektstøtte direkte til NORAD. Da FOKUS ble dannet noen år etter TV-aksjonen i 1989, forhandlet organisasjonene frem en rammeavtale med NORAD slik at det nå er FOKUS som mottar våre søknader, saksbehandler dem, avslår eller anbefaler søknadene og legger dem frem for NORAD. Til de prosjekter som NORAD godkjenner, mottar vi 90% av beløpet. Vår egenandel er da 10%. I tillegg mottar vi 8% av NORAD-støtten som administrasjonstilskudd.

Prosjektkomiteen består av prosjektleder Kristin Hansen og utvalgsleder Anne Marit Hovstad som forbereder utvalgets behandlinger av prosjektsøknader.