Høringssvar og resolusjoner


Høring om Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg

Les K&Fs høringssvar til Helsedirektoratet her.
Les mer


Høringssvar – forskrift om befolkningsbaserte helseundersøkelser

K&F er opptatt av at den enkelte i størst mulig grad skal ha kontroll over informasjon om ens personlige forhold. Særlig gjelder dette med tanke på helse. Vi mener derfor at det absolutt er behov for en egen forskrift om samtykkebaserte befolkningsundersøkelser.
Les mer


Høringsuttalelse om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt ovennevnte forslag til uttalelse. Vi har valgt denne gangen å ha enkelte generelle merknader/kommentarer uten å gå inn i endelig formuleringer. Våre synspunkter har utgangspunkt i den gruppen vi representerer som er et tverrsnitt av familier her i landet med hovedvekt på kvinner – i alle aldre. Videre har vi mange års erfaring som drivere av flere barneparker og barnehager.
Les mer


KREVER FORBUD MOT SALG AV GTA-SPILLENE

Norges Kvinne- og familieforbund krever forbud mot salg av GTA-spillene i Norge. Australia har allerede et slikt forbud, og vi krever at Norge følger deres praksis.
Les mer


BLIKKFANG ELLER IKKE


Les mer


GRATIS FYSIOTERAPI TIL DE GRUPPENE SOM TRENGER DET MEST

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) samlet til landsmøte på Gardermoen 21. – 23. oktober 2016 har enstemmig vedtatt følgende resolusjon:
Les mer


Resolusjon fra Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund


Les mer


Høringssvar – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker


Les mer


Høringssvar til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter


Les mer


Innspill til stortingsmelding om familiepolitikk


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80