Høringssvar og resolusjoner


KREVER FORBUD MOT SALG AV GTA-SPILLENE

Norges Kvinne- og familieforbund krever forbud mot salg av GTA-spillene i Norge. Australia har allerede et slikt forbud, og vi krever at Norge følger deres praksis.
Les mer


BLIKKFANG ELLER IKKE


Les mer


GRATIS FYSIOTERAPI TIL DE GRUPPENE SOM TRENGER DET MEST

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) samlet til landsmøte på Gardermoen 21. – 23. oktober 2016 har enstemmig vedtatt følgende resolusjon:
Les mer


Resolusjon fra Hålogaland krets i Norges Kvinne- og familieforbund


Les mer


Høringssvar – Forslag om endringer i helligdagsloven for å tillate søndagsåpne butikker


Les mer


Høringssvar til forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter


Les mer


Innspill til stortingsmelding om familiepolitikk


Les mer


Høringssak – endringer i folketrygdloven kapittel 15 – stønader til enslig mor eller far


Les mer


Forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter.


Les mer


Utvidet rekvireringsrett for helsesøstre og jordmødre – Forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80