aug 2003


-Debio bør være selvskreven
økologisk sertifiseringsbedrift

Liv Anine Imset (43) mener Debio bør være selvskreven økologisk sertifiseringsbedrift i den nye matforvaltningen her i landet. Imset har et viktig verv som styreleder i Debio og hun er av den oppfatning at Debio fortsatt bør være utøvende kontrollinstans for økologisk primærlandbruk og for foredling, import og omsetning av økologiske varer i Norge.
Les mer


Kontantstøtten økte

Satsene for kontantstøtten økte fra 1. august i år med 657 kroner. Samtidig falt det ordinære småbarnstillegget bort.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80