des 2017


Jodtabletter – flott at ting skjer, men…

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) tok opp spørsmålet om lagring av jodtabletter i august med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi fikk raskt svar om at dette hadde Helsedirektoratet arbeidet med rutiner for de siste 3 årene! På bakgrunn av vår henvendelse ble direktoratet gitt en frist til 2. oktober med å komme med løsninger. På bakgrunn av dette er vi glade for dagens melding om at Helsedirektoratet nå ber kommunene sørge for lager av jodtabletter. Gleden tiltross, så har vi fortsatt punkter som må avklares og sikres.
Les mer


Kvinners helse – Gynekologi i Sogn og Fjordane

KVINNERS HELSE – Gynekologi i Sogn og Fjordane Med bakgrunn av at en ledig stilling som gynekolog i Helse Førde ikke skal lyses ut mister kvinner i Lærdal og Eid sitt tilbud. Bakgrunnen er innsparinger for å dekke kostnader ved bygging av nytt sykehus. Sogn og Fjordane krets har naturlig nok reagert på dette. I sin henvendelse til helse Førde skriver de: "Ope brev til styret i Helse Førde - Kvifor må kvinners helse alltid være salderingspost?"


Les mer


Fødesituasjon i Bergen blir ikke bedre med budsjett kutt.

Artikkel i BT med Krestine Sørhaug, Silje Grande Molvik OG Anette Solheim Rødder: Det er vondt å være jordmor. Det er uakseptabelt å hele tiden skulle gå på akkord med egen yrkesetikk.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80