Hvert år opplever 4.000 barn at mor eller far er i fengsel. Fangers barn har lenge vært en usynlig gruppe. Nå har Foreningen for Fangers Pårørende utarbeidet to informasjonshefter om disse barnas situasjon, skriver NTB.

Det er 60 fengselsinstitusjoner her i landet. Ikke alle kommuner har en fengselsinstitusjon, så mange barn må reise langt for å treffe sin mamma eller pappa.

Mange opplever en krise og noen blir alvorlig syke. Mange barn får ikke en gang vite at mor eller far er i fengsel. Spørsmålene er mange og tvilen er stor for de voksne rundt barnet.

Bør barn besøke far eller mor?
Går det an å være et forbilde for et barn når man har gjort en kriminell handling? Hva skal man fortelle barna? Hvilke reaksjoner vil barna kunne få? Tar barnet skade av å besøke i fengsel?

Lisa besøker pappa i fengsel er et hefte til barna. Det tar opp mange følelser og spørsmål barna ofte har, og egner seg godt som høytlesing. Historien om Lisa forteller om hvordan det er å ha pappa i fengsel.

Informasjonshefte om fangers barn er illustrert med fargerike tegninger av Brit Mari Glomnes. Det er et informasjonshefte for voksne med temaer som:

Åpenhet overet og omgivelsene, hvordan barnet kan reagere på fengslingen og besøk i fengselet, aktuelle lover og regelverk.

Trenger forklaring
Heftet kan hjelpe foreldre og andre som er i kontakt med fangers barn, i fengselet, i skolen, på sosialkontoret og i barnevernet. Bildene i heftet er fotografert av Paal Audestad.

Barnet kan reagere på fengslingen med sorg og lengsel, sinne. Barn forstår ofte at noe er galt, og trenger en forklaring på fraværet av mor eller far. Ved å være åpen forteller du barnet at det er lov å snakke om det som oppleves vanskelig, skriver NTB i en pressemelding.

Kilde: NTB og Foreningen for Fangers Pårørende