jun 2018


God sommer!

Kontoret holder lukket hele juli måned. Om noe haster kan Mette Gunnari nås på tlf. nr. 95 85 75 09. Media kan kontakte forbundsleder Elisabeth Rusdal på tlf. 91 32 81 64. Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!
Les mer


Forbrukerrådet advarer mot leke

VIKTIG Bra vi advares. Bare synd de kom på markedet før dette ble avdekket


Les mer


Fedre og foreldrepermisjon

Bra ombudet er tydelige på dette. Nå venter vi bare på at fedre skal likestilles med tanke på å på selvstendig grunnlag kunne opparbeide seg rettigheter til permisjon uavhengig av mors forhold til arbeidslivet. Vårt forbund har foreslått dette en rekke ganger. Vi vil fortsette detet arbeidet. Alle fedre er viktig for


Les mer


Skolemat

Flott at flere tenker varm mat. Og den prisen er fantastisk. Hundsund skolerestaurant som drives av Snarøya kvinne- og familielag var den første. Vi gleder oss over at skolemat stadig blir et tilbud landet over. Stolte av at vi var de som brakte dette til landet vårt. Vi vil fortsette arbeidet til skolemat er


Les mer


Jordmormangel ikke bare i Oslo

En kartlegging vi gjennomførte høsten 2017 i alle landets kommuner viste at retningslinjer og forskrifter brytes ofte. Årsaken er mangel på jordmødre og penger. På landsbasis mangler vi ca 800 jordmødre. Utdanningskapasiteten er for lav Tar vi så med mangelen på helsesøstre blir det ennå mer skremmende. Den mangelen dekkes


Les mer


Forbundsleder om foreldrekurs

Forbundsleder om forslag til obligatorisk foreldrekurs


Les mer


Likestillingsloven er 40 år

Takket være sterke kvinner som ledet an har vi kommet langt. Men fortsatt er det mer å kjempe for både nasjonalt og internasjonalt.


Les mer


Jordmorforbundet stiller krav

Flott at flere arbeider med forhold rundt barseltiden. En kartlegging vårt forbund gjennomførte høsten 2017 viste nettopp at mangelen på jordmødre var stor landet over og at kommunene sliter med å oppfylle kravene.


Les mer


Nybakte mødre ligger nesten 3 døgn på sykehus

Liggetid på barsel. Bra. La oss håpe at det holder seg slik


Les mer


Verdens miljødag

Budskap fra vårt internasjonale forbund i anledning verdens miljødag.


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80