TINE er det første norske bedriften som går inn som samarbeidspartner med det nyopprettede Norsk Senter for Design og Arkitektur (NSDA). Avtalen er et viktig ledd i TINEs satsing på innovasjon, merkevarebygging og design, skriver NTB.

– Vi ønsker å skape dialog, debatt og samhandling med næringslivet, sier prosjektdirektør Inger Bertelsen i Norsk Form.

Han mener TINE har kompetanse og ambisjoner og et klart fokus på våre kjerneområder, i tillegg til at de er en av Norges sterkeste merkevarer, skriver NTB i en pressemelding. 

Verdiskapning
Samarbeidet handler om verdiskaping og skal ta form som en utveksling av kompetanse, konkretisert i et handlingsprogram rettet mot felles aktiviteter med fokus på innovasjon.

Det handler videre om merkevarebygging og emballasjedesign. Avtalen er 3-årig og er en avtale med definerte aktiviteter/prosjekter av faglig karakter som er utviklende og positive for alle parter.

Nytt senter
I en røff industribygning i Hausmannsgate 16. i Oslo vokser en ny arena frem. Her åpner Norsk Senter for Design og Arkitektur februar 2005. ‘

Allerede oktober i år flytter initiativtakere og eiere, Norsk Form og Norsk Designråd inn i bygningen. Ønsket er å samle engasjement og kompetanse rundt fagene, og fremme disse både nasjonalt og internasjonalt.

Senteret skal danne et møtepunkt mellom aktørene innen fagområdet design, arkitektur og innovasjon, kultur og næringsliv, myndigheter og virkemiddelapparat og ikke minst publikum – barn, unge og den vanlige mann i gata, skriver NTB.

Kilde: NTB og Tine