sep 2014


APs kvinnebevegelse går baklengs inn i fremtiden


Les mer


Overføring av fedrekvote


Les mer


Gjeninnfør husmorvikaren!


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Stortingsgt. 12, 0161 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80