mar 2004


21,8 milliarder kroner
i utenlandsoverskudd

Driftsregnskapet overfor utlandet hadde et overskudd på formidable 21,8 milliarder kroner i januar i år. Til sammenligning var overskuddet i januar i fjor på 22,4 milliarder kroner. Det melder Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


– Sykefravør og utstøting
fra arbeidslivet er alvorlig

- Sykefraværet øker. Dette er svært bekymringsfullt. Nå må det tas alvorlig tak i sykefraværet og utstøting fra arbeidslivet. Det holder ikke å inngå avtale om inkluderende arbeidsliv, dersom virksomhetene ikke følger opp i praksis, sier trygdedirektør Arild Sundberg.
Les mer


Organisert båttyverier
til 150 millioner kroner

Hver sommer stjeles det båter til en verdi av 100–150 millioner kroner i Oslofjordområdet. Politiet regner med at en stor del av tyveriene er organisert og styrt fra Baltikum, skriver nyhetsbyrået Newswire.
Les mer


FN advarer mot
klimaendringer

FNs klimapanel advarer om at klimaendringer og en varmere verden trolig vil bety flere og alvorligere flommer, rasulykker og tørkekatastrofer.
Les mer


Avtale om apotekdekning
i distriktene forlenges

I dag undertegnet Helsedepartementet en avtale med Norsk Medisinaldepot og Apokjeden om en forlengelse av kjedenes garanti for apotekdekningen i distriktene, skriver Helsedepartementet på sine nettsider.
Les mer


Rema 1000 reklame mot
småbarn kan være ulovlig

Når barna inviteres i bursdagsselskap og læres opp til å skrive Rema 1000's navn og synge en Rema 1000-sang, får besøket preg av en form for merkevarebygging som det kan være vanskelig å gjennomskue.
Les mer


Barnehager uten leke-
apparat gir prisavslag


Les mer


16 300 nye barnehage-
plasser i 2004 og 2005

Regjeringen går inn 16 300 nye barnehageplasser i løpet av 2004 og 2005. Det er målet om full behovsdekning med en maksimalpris på 2750 kroner i foreldrebetaling.
Les mer


– Matprodusentene
sløser med råvarer

- Flere matprodusenter ”sløser” med råvarene. Det er fullt mulig å frambringe produkter som er vel så gode som dagens med billigere ingredienser, hevder Gunvor Irene Dingstad på Matforsk.
Les mer


– Alle barnehager skal
tilby søskenmoderasjon

- Alle søsken skal ha moderasjon i barnehager. Det er endel av barnehageforliket. Reglene vil bli hjemlet i en ny forskrift om foreldrebetaling. Forskriftene trer i kraft 1. mai, uttalte barne- og familieminister Laila Dåvøy på en pressekonferanse i dag.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80