Vedtektene ble sist endret på landsmøtet i 2023

Vedtekter og alminnelige bestemmelser for Norges Kvinne- og familieforbund: 

Vedtekter  2023 – 2024