Vedtektene ble sist endret på landsmøtet i 2016

Vedtekter og alminnelige bestemmelser for Norges Kvinne- og familieforbund: 

Ta gjerne kontakt med sekretariatet for å få tilsendt trykt utgave av vedtektene. De koster kr. 25,-.