jan 2004


Rune Selmar er den nye
sjefen i Folketrygdfondet

Rune Selmar (44) er i Statsråd i dag utnevnt til ny administrerende direktør i Folketrygdfondet etter Tore Lindholt. Selmar er utnevnt for en periode på seks år. Han tiltrer stillingen i begynnelsen av april.
Les mer


Langtidsledige har fått
forverret sine levekår

Langtidsledige har fått dårligere økonomiske levekår de siste årene. Personer i husholdninger med en langtidsledig hovedinntektstaker er sterkt overrepresentert blant dem med lavinntekt. Stadig flere i denne gruppen havner under lavinntektsgrensen.
Les mer


Rune Selmar er den nye
sjefen i Folketrygdfondet

Rune Selmar (44) er i Statsråd i dag utnevnt til ny administrerende direktør i Folketrygdfondet etter Tore Lindholt. Selmar er utnevnt for en periode på seks år. Han tiltrer stillingen i begynnelsen av april.
Les mer


Langtidsledige har fått
forverret sine levekår

Langtidsledige har fått dårligere økonomiske levekår de siste årene. Personer i husholdninger med en langtidsledig hovedinntektstaker er sterkt overrepresentert blant dem med lavinntekt. Stadig flere i denne gruppen havner under lavinntektsgrensen.
Les mer


Nye veiledende retningslinjer
for økonomisk sosialhjelp

Sosialdepartementet har fra 1. januar 2004 fastsatt nye, prisjusterte satser i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Økningen i stønad til livsopphold er ikke stor, bare 140 kroner for enslige og 220 for samboere og ektepar.
Les mer


Nye veiledende retningslinjer
for økonomisk sosialhjelp

Sosialdepartementet har fra 1. januar 2004 fastsatt nye, prisjusterte satser i de statlige veiledende retningslinjene for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Økningen i stønad til livsopphold er ikke stor, bare 140 kroner for enslige og 220 for samboere og ektepar.
Les mer


Stor NATO-konferanse om
beskyttelse av befolkningen

I dag åpnet den store Nato-konferansen i Trondheim om beskyttelse av sivilbefolkningen mot masseødeleggelsesmidler. Tiltak for å beskytte befolkningen mot nye trusler fra kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske midler vil være tema.
Les mer


Norsk matsuksess
på tysk matmesse

De norske utstillerne melder om utsolgte varelagre og stor oppmerksomhet rundt norsk mat på matmessen Grüne Woche i Tyskland. Dette er den største forbrukermessen i Europa med totalt 600.000 besøkende. Godt salg fra standen og unik mulighet for nettverksbygging er blant tilbakemeldingene fra utstillerne etter deltakelse på årets matmesse i Berlin.
Les mer


Norges første forbruker-
stasjon er åpnet i Bergen

Statssekretær Hans Olav Syversen i Barne- og familiedepartementet åpnet fredag 23. januar Norges første forbrukerstasjon på kjøpesenteret Lagunen i Bergen.
Les mer


Bekymringsfull økning i
antall uførepensjonister

-Den fortsatte veksten i antall uførepensjonister er bekymringsfull, sier sosialminister Ingjerd Schou i en kommentar til trygdeetatens uføretall for 2003. Regjeringen vil nå satse på bedre og raskere oppfølging av den enkelte. Over 300.000 mennesker er uføretrygdet i landet.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80