aug 2014


Regjeringens budsjettkonferanse


Les mer


Krisesentre, innvandrerkvinner og kapasitet

Krisesentre flere steder i landet sliter med kapasiteten, kvinnene kommer seg ikke videre!
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80