Pressemeldinger og avisinnlegg


Velkommen til verden – dessverre har vi ikke råd til å ta imot deg

Debatten brer om seg. Leserinnlegg av nestleder Wenche Rolstad om barselomsorgen i avisen Hadeland.
Les mer


Jodtabletter – flott at ting skjer, men…

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) tok opp spørsmålet om lagring av jodtabletter i august med Helse- og omsorgsdepartementet. Vi fikk raskt svar om at dette hadde Helsedirektoratet arbeidet med rutiner for de siste 3 årene! På bakgrunn av vår henvendelse ble direktoratet gitt en frist til 2. oktober med å komme med løsninger. På bakgrunn av dette er vi glade for dagens melding om at Helsedirektoratet nå ber kommunene sørge for lager av jodtabletter. Gleden tiltross, så har vi fortsatt punkter som må avklares og sikres.
Les mer


Forbundsleder om forslaget til fjerning av skatteklasse 2

Vi synes det er smålig av regjeringen at de ikke opprettholder skatteklasse 2, men igjen fremmer forslaget om å fjerne den. Begrunnelsen om at man ønsker at flere skal ut i arbeid, og da særlig innvandrerkvinner, er ikke god nok.


Les mer


Pressemelding – Statsbudsjett 2018 – Situasjonen for gravide og fødende kvinner bedres ikke – håpløst

Vi konstaterer at forholdene vi gang på gang har påpekt for gravide og fødende kvinner skal fortsette.
Les mer


Pressemelding – Lavinntektsfamiliene er statsbudsjettets store taper

Å fjerne skatteklasse 2 er virkelig å ramme barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen. Når man samtidig ikke oppjusterer barnetrygden så må vi si at dette er nær sagt forkastelig. Fjerning av skatteklasse 2 vil ikke nødvendigvis tvinge flere ut i lønnet arbeid. Og hva med de familier der begge er i arbeid i lavtlønnsyrker?
Les mer


K&Fs budskap til FNs internasjonale familiedag 15. mai – Bruk av digitale medier i lokalsamfunnet må ivareta integrering av alle familier

Norges Kvinne- og familieforbund vil i forbindelse med FNs internasjonale familiedag 15. mai sterkt oppfordre myndighetene til å være bevisste slik at bruk av digitale medier bidrar til integrering av alle familier og dens medlemmer ved å sikre tilgang til viktig offentlig informasjon.
Les mer


Vil ikke regjeringen bekjempe fattigdom?

Leserbrev i avisen Hadeland: Vi i Norges Kvinne- og familieforbund er enige med Mizanur Rahaman når det gjelder at barnetrygden må økes. Vi mener at dersom regjeringen ville bekjempe fattigdom – og da særlig med vekt på barnefamiliene, så er det tragisk at de ikke oppjusterte barnetrygden.
Les mer


Kontantstøtten – i vinden igjen

Ikke uventet er debatten rundt kontantstøtten i gang igjen. Helt siden den ble foreslått og vedtatt har den vært utsatt for angrep. Opp gjennom årene så har vinklingen endret seg. Det eneste som har vært ganske så stabilt er at det er mye synsing, mange feil i argumentasjonen fra motstanderne om hvorfor ordningens tilhengere er for ordningen. Etter flere innlegg i Klassekampen finner jeg det nødvendig, både som en av de som skrev forslaget i sin tid og som leder av Norges Kvinne- og familieforbund (det tidligere Norges Husmorforbund) både da den ble vedtatt og nå i dagens storm.
Les mer


Stillingen som omsorgsvikar/husmorvikar blir borte i Gran kommune

Artikkel i Avisen Hadeland 17.03.2017 "Jeg ble både sint og lei meg da jeg leste i Hadeland og Ringerikes Blad at stillingen som omsorgsvikar i Gran kommune skulle opphøre 1. april" sier nestleder i Norges Kvinne-og familieforbund, Wenche Rolstad
Les mer


Mammografi 20 år – på tide med videreutvikling

Forbundsleder skriver i BT idag. Dette i forbindelse med at det er 20 år siden mammografiprogrammet fyller 20 år. Kvinneorganisasjonenes innsats var svært viktige for at dette ble en realitet. Tiden er inne for videreutvikling av tilbudet.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80