feb 2008


Utnevnelse av ny Barne- og likestillingsminister

Anniken Huitfeldt er i dag utnevnt til ny Barne- og likestillingsminister. K&F har i den forbindelse sendt ut følgende pressemelding
Les mer


Barns rettigheter i fare

Det har vært mye oppmerksomhet rundt utnevnelsen av nytt Barneombud. I den forbindelse har K&F i dag sendt ut følgende pressemelding
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80