jun 2004


Gratis å ringe
til lege igjen

Fra i morgen er det gratis å ringe til legen igjen. Etter massiv misnøye fjernes egenandelene ved legebesøk og telefonkonsultasjoner. Egenandelordningen ble innført 1. januar i år, skriver NTB.
Les mer


15 millioner kroner til
omsorg ved livets slutt

Landets nye helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen har fordelt 15 millioner kroner for å styrke tilbudet innen lindrende behandling og omsorg ved livets slutt til prosjekter utenfor sykehus.
Les mer


Eget direktorat for
barn, unge og familie

1. juli etableres Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det nye direktoratet oppstår ved sammenslutning av de nåværende etatene Statens barnevern og familievern (SBF) og Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA).
Les mer


Høybråten blir superminister

Helseminister Dagfinn Høybråten ble i dag utnevnt til superminister i det nye departementet, Arbeids- og sosialdepartementet. Statsminister Kjell Magne Bondevik presenterte endringene i regjeringen på en pressekonferanse i formiddag.
Les mer


Journalslurv ved
fødeavdelinger

Nett kvinner & familie): Syv av åtte fødestuer og fødeavdelinger bryter sin lovpålagte plikt til å føre en nøyaktig pasientjournal, skriver VG i dag.
Les mer


Fastlegeordningen
fungerer godt

- Befolkningens og legenes erfaringer med fastlegeordningen er positive. Med fastlegene har vi fått etablert en bedre relasjon mellom lege og pasient, hevder heleminister Dagfinn Høybråten.
Les mer


Dårlig utemiljø fremmer
hærverk og kriminalitet


Les mer


10 000 flere barn med
heltidsbarnehageplass

10 000 flere barn fikk plass i heltisbarnehage i fjor. I alt hadde 205 172 barn i alderen 0-6 år plass i barnehage per 15. desember 2003, viser endelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Les mer


Regjeringen ønsker felles
foreldreansvar for samboere

Regjeringen mener at samboende foreldre bør få felles foreldreansvar på linje med foreldre i ekteskap. Det er viktig a at både mor og far tar foreldreansvar, påpeker Regjeringen.
Les mer


Telenor Mobil inn
for Markedsrådet

Telenor Mobil har ikke fulgt Forbrukerombudets råd om å endre bindingstiden og operatørlås overfor sine mobilabonnenter. Dersom ikke selskapet blir mer samarbeidsvillig, vil Markedsrådet få saken på bordet, skriver forbrukerombudet.no.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80