okt 2005


Vellykket TV-aksjon

Det er kommet inn over 137 millioner kroner i TV-aksjonen Drømmefanger.
- Dette er et fantastisk resultat, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland. Vi er glade for at Norges befolkning har deltatt i denne felles innsatsen mot vold mot kvinner.
Les mer


Statsbudsjettet 2006

Regjeringen Bondevik presenterte i dag sitt forslag til Statsbudsjett.
Det inneholder føringer for full barnehagedekning samtidig med at kontantstøtten videreføres. Men regjeringen ønsker også å øke matmomsen med to prosentpoeng, fra 11% til 13%.
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80