jun 2012


Kvinner har hatt stemmerett i 100 år


Les mer


Kvinners helsetilbud skal ikke være salderingspost


Les mer


Barn blir fortsatt utsatt for overgrep i væpnete konflikter


Les mer


Telenor og fasttelefoner


Les mer


Nordiske kvinner yter viktige bidrag i utviklingen av gode samfunn gjennom sitt frivillige, ulønnede arbeid – dette må verdsettes


Les mer


Nordisk ministerråd må sikre bedre rammevilkår for de nordiske kvinneorganisasjonene


Les mer


Mammografiscreening – igjen!


Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80