nov 2003


-Vi trenger flere bøssebærere

-Førstkommende søndag 30. november arrangerer Redningsselskapet for første gang en TV-aksjon i samarbeid med TV2. Selskapet trenger tusenvis av bøssebærere over hele landet til å gå fra dør til dør. Mange har meldt seg allerede, men vi trenger enda flere ildsjeler, sier forbundsleder Bjarnhild Hodneland i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Frittalende lærer skal ikke
straffes med ordensstraff

Sivilombudsmannen uttrykker støtte til Oslo-læreren Jan-Rune Lund, som for tre år siden fikk påtale av Oslo kommune for å ha sagt sin mening i et radioprogram, skriver Journalisten.
Les mer


Gratis samlivskurs
til nybakte foreldre

(Nett Kvinner familie): Gratis samlivskurs til nybakte foreldre ble livlig debattert på Stortinget i forbindelse med Regjeringens familiemelding som ble lagt frem for de folkevalgte i dag.
Les mer


Grove seksuelle overgrep
mot blinde og døve barn

I dag legges frem en sjokkrapport om blinde og døve barn i Norge. Rapporten viser at tre ganger så mange blinde og døve barn er utsatt for seksuelle overgrep sammenlignet med andre funksjonsfriske barn. Overgrepene blir sjelden oppdaget, skriver Dagsavisen.
Les mer


Østfoldbønder på
miljøtoppen i Norge

63 prosent av bøndene i Østfold har gått på kurs for å lære mer om miljøarbeid i landbruket. "Dette er enestående" sier Fylkesmannens landbruksdirektør Thor Bjønnes
Les mer


Tre av ti lærere har formell
kompetanse i heimkunnskap

Bare tre av ti lærere som underviser i grunnskolen har formell kompetanse i heimkunnskap. Det melder Høgskolen i Bergen.
Les mer


Dåvøy vil ha flere
menn i barnehagene

I går åpnet barne- og familieminister Laila Dåvøy landskonferansen for MIB, Menn i Barnehagen, som finner sted på Gardermoen.
Les mer


-All ufrivillig deltidsarbeid
er et likestillingsspørsmål

-Det er urovekkende at over 20.000 kvinnelige arbeidstakere i helsesektoren sliter med ufrivillig deltidsarbeid. Det er en klar nedvurdering av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsmedarbeidere. Deltidstallene hindrer likestillingsarbeidet, mener forbundsleder Bjarnhild Hodneland (bildet) i Norges Kvinne- og familieforbund.
Les mer


Kultur for hele
10,1 milliarder

Det ble i 2002 omsatt for 10,1 milliarder kroner innenfor kulturell tjenesteyting. 9 470 personer var sysselsatt i foretakene i fjor. Statistikken omfatter bransjene radio og fjernsyn, film og video, samt nyhetsbyråer. Det viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå.
Les mer


Kronikk:
Hvorfor jobber
ikke far deltid?

Bare 5 prosent av fedrene jobber deltid, mens 41 prosent av mødrene gjør det. Fedrene ønsker ikke å jobbe mindre, men mer. Dette er basert på funn fra sosiologisprofessorene Brandth og Eides nye bok Fleksible fedre.Det kommer frem i Aftenpostens oppslag 29. september. Men ønsker vi nye mannsroller? Da må vi se på rammene for menns muligheter til å velge annerledes
Les mer

Norges Kvinne- og familieforbund | Post-/besøksadresse: Storgata 11, 0155 Oslo | Epost: post@kvinnerogfamilie.no | Telefon: 22 47 83 80